OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Baza korisnika i osoblja na održavanju

Unos, ispravak, pregled, ovlasti korištenja sustava
Baza strojeva po lokacijama

Unos strojeva po lokacijama, osnovni podaci, slike strojeva, zaštita na radu, dokumentacija, nalozi


Baza alata i materijala i dijelova 

Unos rezervnih dijelova sa cijenom, zaduživanje dijelova, unos alata, zaduživanje alata


Prijava kvara i planiranje održavanja

Pijava kvara, opis kvara, planiranje preventivnog održavanja, pregled naloga, zatvaranje završenih naloga


Ugrađen sustav naručivanja materijala i alata omogućuje pravovremenu informaciju i kontrolu procesa svih u lancu održavanja / nabave
Nakon što je naručeni dio upisan u sustav, narudžba za isti se automatski briše

 • TREBAM LI NEŠTO INSTALIRATI?

  Ne, dovoljno je imati WEB browser i  pristup internetu ako je sustav instaliran u Oblaku ili samo pristup lokalnoj mreži ako je na lokalnom serveru.
  Isto tako, sustav odlično radi sa tablet uređajima i pametnim telefonima (tablet preporučamo za korištenje u proizvodnji)

 • DA LI MOGU DEFINIRATI KORISNIKE?

  DA. Svakom korisniku se mogu dodijeliti prava pristupa (što će moći raditi), kojim korisnicima će se slati obavijesti i sl..

 • ŠTO JE SA PREVENTIVNIM ODRŽAVANJEM?

  Sustav ima riješeno definiranje preventivnih pregleda po svakom stroju i automatski vodi brigu o terminu svakog preventivnog pregleda

 • DA LI POSTOJE KAKVI IZVJEŠTAJI?

  Da, a či ne u sklopu sustava. Izvještaji su napravljeni u posebnom BI sustavu zbog jednostavnosti i boljeg pregleda...

 • ŠTO JE SA SKUPIM ALATIMA?

  Moguće je u sustav dodati alate (opis, proizvođač, slike) i zadužiti pojedine korisnike tako da se odmah vidi kod koga je alat..

KONTAKTIRAJTE NAS !

Imamo odgovore na sva Vaša pitanja..